Sagdynlyk. Ruhubelentlik. Dostluk.

Senesi29 Iýul, 2016 (12:05)

BölümFoto reportažlar

BelliklerMongol Rally 2016, AIMAG-2016, Aşgabat-2016

FotogalereýaMongol Ralli 2016

Mongol Ralli 2016

2016-njy ýylyň iýul-awgust aýlarynyň dowamynda geçirilýän “Mongol Ralli 2016” gatnaşyjylaryň  awtoulaglarynda 2017-nji ýylda Aşgabat şäherinde geçiriljek Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň nyşanlary ýerleşdirilen.


Sahypadaky maglumat ýalňyşlyklaryny ýa-da gabat gelen harp ýalňyşlaryny bize ibermek üçin aşakdaky formy ulanyp bilersiňiz. Internet saýdymyzy ösdürmek we dogry maglumatlar bilen üpjün etmek üçin goşandyňyza sagbolsun aýdýarys.

Haýsy sahypada: ...
Saýlanan ýazgy:

Bellik: