Gatnaşýan MOK-lar

Aşgabat şäherinde geçirilýän Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlaryna gatnaşýan Milli Olimpiýa komitetleriniň sanawy.

Amerikan Samoasy
Awstraliýa
Bahreýn
Bangladeş
Birleşen Arap Emirlikleri
Bruneý-Darussalam
Butan
Eýran Yslam Respublikasy
Fiji
Filippinler Respublikasy
Gazagystan
Gonkong, Hytaý
Guam
Gyrgyzystan
Hindistan
Hytaý Halk Respublikasy
Indoneziýa
Iordaniýa
Kamboja
Katar
Kiribati
Koreýa
Koreýa Halk-Demokratik Respublikasy
Kuk Adalary
Laos
Liwan
Makao, Hytaý
Malaýziýa
Maldiwler Respublikasy
Marşal Adalary
Mikroneziýanyň Federatiw Ştatlary
Mongoliýa
Mýanmar
Nauru
Nepal
Oman
Owganystan Yslam Respublikasy
Palau
Palestina
Papua-Täze Gwineýa
Päkistan Yslam Respublikasy
Samoa
Saud Arabystanyň Patyşalygy
Singapur
Siriýa
Solomon Adalary
Tahiti
Taýland
Hytaý Taýpeý
Timor-Leste Respublikasy
Tonga
Tuwalu
Täjigistan
Täze Kaledoniýa
Täze Zelandiýa
Türkmenistan
Wanuatu
Wýetnam
Yrak
Özbegistan
Ýaponiýa
Ýemen
Şri-Lanka


Sahypadaky maglumat ýalňyşlyklaryny ýa-da gabat gelen harp ýalňyşlaryny bize ibermek üçin aşakdaky formy ulanyp bilersiňiz. Internet saýdymyzy ösdürmek we dogry maglumatlar bilen üpjün etmek üçin goşandyňyza sagbolsun aýdýarys.

Haýsy sahypada: ...
Saýlanan ýazgy:

Bellik: