Olimpiýa şäherjigi

Biziň ýurdumyzda gurulýan özboluşly sport desgalarynyň biri hem Olimpiýa şäherjigi bolup durýar. Merkezi Aziýa sebitinde deňi-taýy bolmadyk bu şäherçede 2017-nji ýylda Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlary geçiriler.

Aşgabat Olimpiýa stadiony

Çäreler: Aşgabat 2017-niň açylyş we ýapylyş dabaralary
Sygymlylygy: 45 000 adam

Sportuň oýun görnüşleriniň toplumy (MIA)

Sport görnüşleri: sport göreşi, guşakly göreş, türkmen milli göreşi
Sygymlylygy: 15 000 adam

Taekwondo we tans sport arenasy (TD4)

Sport görnüşleri: taekwondo, tans sporty
Sygymlylygy: 1 000 adam

Bilýard sport arenasy (BL7)

Sport görnüşi: bilýard sporty
Sygymlylygy: 1 000 adam

Başa-baş söweş sungaty sport toplumy (MAA)

Sport görnüşleri: sambo, jiu-jitsu, kuraş
Sygymlylygy: 5 000 adam

Taýboks we kikboksing arenasy (MK1)

Sport görnüşleri: taýboks, kikboksing
Sygymlylygy: 861 adam

Agyr atletika arenasy (WL3)

Sport görnüşleri: agyr atletika
Sygymlylygy: 861 adam

Suw sport toplumy (AQC)

Sport görnüşleri: suwda ýüzmek
Sygymlylygy: 5 000 adam

Ýapyk bina tennis toplumy (ITC)

Sport görnüşleri: tennis
Sygymlylygy: 4 000 adam

Welotrek sport binasy (VEL)

Sport görnüşi: trek welosport
Sygymlylygy: 6 000 adam

3x3 basketbol arenasy (BBA)

Sport görnüşi: 3x3 basketbol
Sygymlylygy: 2 000 adam

Ýapyk bina ýeňil atletika toplumy (ATH)

Sport görnüşleri: ýeňil atletika
Sygymlylygy: 5 000 adam

Bowling arenasy (BOC)

Sport görnüşleri: bowling
Sygymlylygy: 500 adam

Küşt arenasy (CHS)

Sport görnüşleri: küşt
Sygymlylygy: 500 adam

Köpugurly sport toplumy (ICE)

Sport görnüşi: futzal
Sygymlylygy: 10 300 adam

Atçylyk sport toplumy (EQC)

Sport görnüşi: atly sport (konkur)
Sygymlylygy: 645 adam


Sahypadaky maglumat ýalňyşlyklaryny ýa-da gabat gelen harp ýalňyşlaryny bize ibermek üçin aşakdaky formy ulanyp bilersiňiz. Internet saýdymyzy ösdürmek we dogry maglumatlar bilen üpjün etmek üçin goşandyňyza sagbolsun aýdýarys.

Haýsy sahypada: ...
Saýlanan ýazgy:

Bellik: